Individuální péče

Pokud se chcete stát kolegou konzultantů pro indivduální péči, tak je potřeba absolvovat Základní výcvik Barev života.

Cíl Základního výcviku

Cílem vzdělávacího programu je příprava pedagogických, poradenských pracovníků a ostatních pracovníků pomáhajících profesí pro práci s diagnostickým a intervenčním systémem Diagnostika diferenciální struktury postojů a prožívání „Barvy života“ (DIS BŽ).

Obsah Základního výcviku

Jedná se o systém pracující s tělem, emocemi, rozumem a vztahy jako základními subsystémy vědomí a s jejich manifestacemi v postojích jednotlivců a skupin k individuálním a sociálním hodnotám. Tento systém využívá techniky Barvově slovních asociací a metody Objektově komunikační analýza vědomí.

Výcvik zahrnuje teorii, praktický výcvik, studium materiálů, individuální supervize, skupinové supervize a závěrečné certifikační zkoušky. Absolvování vzdělávacího programu vyžaduje plnou aktivní účast na výcvikových soustředěních a rovněž intenzivní individuální studium formou distančního studia.

Výcvikový blok 1: Vypracovat a usadit principy BSA, OKAV a D – I

Výcvikový blok 2: Výstupy jednotlivce

Výcvikový blok 3: Kazuistiky a tvorba intervencí

Výcvikový blok 4: Výstupy skupiny

Výcvikový blok 5: Strukturace role poradce a svého modelu práce s DIS-BŽ

Výcvikový blok 6: Certifikace

Získáte

  • základní materiály v elektronické podobě
  • vstup do Znalostní báze DAP Services, s možností sledovat aktuální dění v Barvách života
  • profesionální výklad lektorského týmu
  • velké množství praktických informací.

V případě zájmu o absolvování výcviku pište na emailovou adresu vycviky@dap-services.cz.