Validita

Podkladové statistické normy jsou kalibrovány na základě hodnot naměřených ve třídách bez identifikované krize (tedy „běžné“ třídy základních a středních škol v ČR - čerpáno z databáze DAP Services a.s., Ostrava při využívání produktu Vnitřní evaluace školy z let 2007/2008 - vzorek 124 417 žáků a studentů) a třídách s identifikovanou krizí měřených v rámci projektu Třída v krizi ve třech krajích ČR – Ústecký, Královehradecký a Karlovarský v letech 2007/2008 - vzorek 857 žáků a studentů.