Diagnostika třídy

Podmínky použití:

  1. O snímání třídy žádá ředitel školy nebo školského zařízení.
  2. Před realizací je možná a doporučovaná předběžná konzultace a upřesnění indikace.
  3. Následné odborné práce provádí příslušný odborník na adresné vyžádání spolupráce po základním identifikování problémů (tedy na základě cílené indikace produktu – neboli přesné indikace na zakázku).
  4. Po indikaci produktu Třída v krizi je zahájení jakékoli práce ze strany příslušného odborníka vázáno na podpis smlouvy se společností DAP Services a.s. zastoupené příslušným pověřeným odborníkem.
  5. Ředitel školy i specialista pro práci s produktem se při práci s údaji, výsledky a následnými informacemi souvisejícími s použitím produktu Třída v krizi zavazují plně dodržet etické normy stanovené společností DAP Services a.s.
  6. Pokud snímání žáků nebo studentů provádí odborník a je identifikačně adresné. Pak vedení školy nebo školského zařízení je povinno zajistit souhlas zákonných zástupců žáků (ZŠ, věk do 15 let) a nebo samotných členů skupiny (SŠ, věk nad 15 let). 
  7. Spolehlivost naměřených výsledků je u produktu Třída v krizi garantována velikostí skupiny od 10 žáků (studentů) výše a zároveň je bezpodmínečně vázána nasnímáním všech členů školní třídy.
    Poznámka: Výsledky nejsou znehodnoceny různým časem snímání (např. v průběhu jednoho týdne po skupinkách žáků či jednotlivců) ani různým místem snímání (ve škole, doma, ve veřejné knihovně apod.) – tedy dostupností počítačové formy snímání.
  8. Automatickou součástí celé práce s Třídou v krizi formou intervence je opakované snímání skupiny před ukončením intervenční práce pověřeným odborníkem, které by mělo jasně měřením potvrdit kvalitativní posuny mimo závažné stupně krize.