Semináře

 

Agrese, krize a možnosti jejich řešení v pedagogické praxi

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553

 • Rozbor zdrojů a původu agresivního chování žáků i dospělých a možnosti jejich praktického řešení.
 • Limitace možností pedagoga v praxi.
 • Věková specifika žáků a studentů.
 • Nárys rolí, které se ve třídě ustavují.
 • Pozitivní a negativní dopady přirozené dynamiky třídního kolektivu a jejich vztah k rozvoji krize třídního kolektivu a ke vzniku sociálně-patologických forem chování.
 • Nastínění možností diagnostiky a práce s krizí třídního kolektivu. 
Délka semináře: 4 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 753,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

Sociální klima ve škole

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553

 • Definice pojmu a typy sdílených sociálních klimat.
 • Vztah klimatu ve třídě k výsledkům vzdělávání žáků.
 • Vliv učitele na formování klimatu.
 • Možnosti pozitivního ovlivnění klimatu chováním učitele. 
Délka semináře: 4 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 753,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

Rizikové jevy ve škole

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553

 • Definice pojmu.
 • Kořeny závislostních vazeb.
 • Různé formy projevů závislostních vazeb.
 • Způsoby ovlivňování projevů rizikového chování žáků.
Délka semináře: 4 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 753,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

Poznání a využití skupinové dynamiky v praxi učitele

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553

 • Skupinová dynamika – zákonitosti a faktory ovlivňující skupinu a její fungování.
 • Práce s modelovým příkladem konkrétní skupiny – rozbor nejdůležitějších charakteristik dané skupiny, které ovlivňují její fungování v průběhu vyučovacího procesu, včetně návrhů intervence.
 • Výkonnost skupiny.
 • Silné stránky a ohrožení.
 • Zacházení s pravidly.
 • Atmosféra vztahů ve skupině.
 • Chování skupiny pod stresem.
 • Chování skupiny při změnách.
 • Rizikové chování skupiny.
 • Skupinové hodnoty a normy.
 • Komunikace   mezi    členy    skupiny  (žáci,  studenti, pedagogové) a komunikace mezi členy skupiny a autoritou (žáci x pedagogové, pedagogové x vedení školy).
 • Způsoby vhodného ovlivňování skupiny pedagogem.
Délka semináře: 8 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 940,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

V případě zájmu o seminář pište na email info@barvyskoly.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.